Swedish English German Spanish
More languages

Luftballong fakta


Volym
Yta
Korghöjd
Lyftkraft
Vikt Ballonghölje
Vikt Korg utan flaskor
Vikt fylld gasflaska
Brännareffekt
Bränsle
Temperatur i ballongens topp
Hållbarhet (ballonghölje)
Material i ballonghöljet
7500 m3
2000 m2
115 cmL
12 personer
250 kg
170 kg
50 kg
8000 hk
Propangas (gasol)
Ca 90° C
300-500 h
Polyester-nylon


Instrument

Ballongfakta

Höjdmätare
Vertikalhastighetsmätare (variometer)
Flygradio (VHF)
Satelitnavigator (GPS)