Swedish English German Spanish
More languages

Upp och Ner - hur ballongflygningen går till från start till landning


1   2   3   4   5   6   7   8

Flygningen bild 4

Lyftet
Några medhjälpare på marken tynger ned ballongkorgen med händerna på korgkanten. När piloten känner att ballongen är tillräckligt varm för att stiga säkert över eventuella hinder, kopplas förankringen loss, markpersonalen släpper taget om korgen och ballongen stiger snabbt till väders och försvinner med vindens hastighet. Hela förloppet, från uppackning till lättning från marken, har nu tagit 30-40 min.