Swedish English German Spanish
More languages
 • Samling

  Samling

  Ballongflygningen börjar med att man träffas i förväg på avtalad plats. Efter att alla samlats går färden vidare till startfältet. Transporten sker med Ballongflygs minibuss.

 • Avfärden

  Avfärden

  När man kommer fram till startfältet är det dags att rigga ballongkorgen och koppla ihop luftballongen med ballongkorgen. Sedan breder man ut ballongen till en stor platt pannkaka.

 • Fyllning av ballongen

  Fyllning av ballongen

  Ballongen som rymmer ca 10 000 kubikmeter fylls först med kall luft från en liten fläkt. En liten bensindriven fläkt startas, och fyller sakta ballongen med kall luft. När ballongen är knappt halvfylld efter cirka 20 minuter, liknar den ett stort, vajande cirkustält. Nu är det dags att tända brännaren och försiktigt värma upp luften inne i ballongen. Ett par personer, håller ut ballongen runt brännaren, så att tyget hindras att komma för nära brännaren. Eftersom luften utvidgar sig när den blir varm, börjar ballongen svälla och växa allt eftersom temperaturen stiger inne i luftballongen.

 • Lyftet

  Lyftet

  Några medhjälpare på marken tynger ned ballongkorgen med händerna på korgkanten. När piloten känner att ballongen är tillräckligt varm för att stiga säkert över eventuella hinder, kopplas förankringen loss, markpersonalen släpper taget om korgen och ballongen stiger snabbt till väders och försvinner med vindens hastighet.

  Hela förloppet, från uppackning till lättning från marken, har nu tagit 30-40 min.

 • I luften

  I luften

  I luften har ballongpiloten kontakt med följebilen, och eventuellt flygledartorn om det finns en flygplats i närheten. På grund av att man färdas framåt i vindens hastighet upplevs ballongfärden som helt vindstilla.

  Tystnade är påtaglig och utsikten fascinerande när man färdas fram över Stockholm.

 • Inför landning

  Inför landning

  Efter ca en timmes flygning är det dags att landa. Piloten ser ut ett tillräckligt stort fält (med hänsyn till rådande vind) att landa på.

  Landningen brukar bli mjuk men ibland kan korgen studsa ett par gånger och lägger sig på sidan om det blåser. Detta händer uppskattningsvis en gång per 20 ballongflygningar.

 • Efter landning

  Efter landning

  Efter landingen är det dags att packa ihop luftballongen. När all luft gått ur ballongen, förs ballongtyget ihop till en smal sträng.

  Ballongen läggs i en stor säck och både korg och ballong lastas därefter på en släpvagn.

 • Dopceremoni

  Dopceremoni

  När ballongen är ihoprullad och allt lastat på släpvagnen avslutas ballongfärden med det obligatoriska dopet i champagne som är en gammal tradition.

  Avslutningsvis delas ett diplom ut som bevis på att ni deltagit under en minnesvärd ballongfärd.

Upp och Ner - hur ballongflygningen går till från start till landning